Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård är landets största trädgårdsorganisation, med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokala trädgårdsföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en mötesplats för trädgårdsintresserade och främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Det är en ideell organisation som sprider kunskap om miljövänlig odling och driver konsumentfrågor för trädgårdsodlare. Läs mer om Riksförbundet Svensk Trädgård.

Hitta fruktträdsbeskärare

Svensk Trädgård utbildar och certifierar fruktträdsbeskärare med Grönt Kort sedan 1996. Idag finns närmare 160 certifierade fruktträdsbeskärare att anlita. Hitta fruktträdsbeskärare certifierade med Grön Kort, lokala trädgårdsföreningar och evenemang på www.tradgardskartan.se.

Zonkartan

Zonkartan är ursprungligen framtagen och ägs av Riksförbundet Svensk Trädgård och fungerar som vägledning för växtval. Svensk Trädgårds zonkarta gäller för fruktträd och för en mängd vedartade prydnadsväxter, buskar och träd. Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Läs mer om zonkartan på www.tradgard.org.