Riksförbundet Svensk Trädgård

Äpplet får en egen dag

Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit ett första initiativ till en ny landsomfattande temadag, Äpplets Dag. Flera intressenter, organisationer och verksamheter har visat intresse för och ställer sig bakom initiativet.

Den 25 september 2016 infaller temadagen Äpplets Dag för första gången i Sverige.

Syftet med temadagen

Huvudsyftet med dagen är att öka intresset för och kunskapen om svenska äpplen och skötseln av fruktträd.

Äpplets Dag vill lyfta fram svenska äpplen och äppelträd inom olika områden som:

Inspirationen till Äpplets Dag kommer från England, där Apple Day firas sedan 1990.

Äppelaktiviteter

På Facebook kan alla intressenter i hela landet vara med och lägga upp sin information inför kommande aktiviteter. Lägg upp din äppelaktivitet på www.facebook.com/appletsdag. Det går även att hitta en del publika evenemang och trädgårdsföreningarnas lokala program på www.tradgardskartan.se. Sök på Äppelaktivitet.

Äppelaffisch

Äppelaffisch Sveriges landskapsäpplen Beställ din egen äppelaffisch på www.tradgard.org/affisch
Riksförbundet Svensk Trädgård har lanserat en nydesignad affisch med Sveriges 25 landskapsäpplen. Äpplena är noga utvalda, sedan tidigare, av Sveriges Pomologiska Sällskap och Riksförbundet Svensk Trädgård i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges Hembygdsförbund. Läs pressmeddelandet om Äppelaffischen

Nätkalender för temadagar

Äpplets Dag finns på www.temadagar.se.